My Software- "ComEx"...
download (ComEx; 35kb)

Program ComEx je jednoduchá pomůcka pro astrofotografa, která má posloužit ke stanovení správného expozičního času při fotografování rychle se pohybujících objektů, jako jsou komety či asteroidy. Většina komet a asteroidů jsou poměrně slabé objekty (komety navíc difuzního vzhledu), běžnou amatérskou technikou není proto možné pointovat přímo na ně- musí se tak pointovat klasicky "na hvězdy". Zvolením nevhodného expozičního času (příliš dlouhého) pak snadno dojde k tomu,  že na výsledném snímku není obraz komety ostrý, jasné jádro má podobu čárky, koma i ohon jsou "mázlé" z důvodu posunu komety během expozice vzhledem k hvězdnému pozadí, na které se pointuje. Zvolení správné expozice je proto důležité- k tomu má posloužit tento program...
Program vznikl ve Visual Basic 6.0 + Windows XP, vyzkoušen i pod Windows7.

Ovládání je jednoduché. Existují dva módy, ve kterých je možné pracovat:

1. Jednodušší práce s programem je při využití dat z počítačového planetária Cartes du Ciel (CdC). Po spuštění programu ComEx je potřeba nastavit potřebné parametry do textových polí "ohnisková vzdálenost dalekohledu" a "velikost pixelu senzoru" (velikost pixelu buď ručně vypsat, popřípadě vybrat senzor ze seznamu; za správnost dat v seznamu však neručím, při pátrání po těchto datech na internetu jsem pro některé senzory našel více, někdy i dost rozdílných hodnot...), zaškrtnu políčko "použít data z CdC" a vyberu, zda se jedná o data pro kometu či asteroid (program při startu zaškrtne políčka podle  nastavení při minulém spuštění). Pak spustím program CdC, zobrazím požadovanou kometu (čas programu nastavený poblíž času předpokládaného fotografování),  stisknutím pravého tlačítka nad kometou zobrazím informace k aktuální poloze komety. Vyberu potřebné informace (tak, jak je to na obrázku!), které zkopíruji do schránky (CTRL+C).
...
...
Přesunu se do ComExu a do správného textového pole vložím data ze schránky (CTRL+V; pole "1. čas a poloha komety"). Vrátím se zpět do CdC, posunu čas o nějakou rozumnou hodnotu (podle rychlosti pohybu komety vůči hvězdnému pozadí, já většinou používám 3 hodiny). Opět zobrazím informace k aktuální poloze a času komety, které stejně jako v prvním případě pomocí schránky přenesu do ComExu- tentokrát je však vložím do textového pole určeného pro druhou pozici. Po vložení program okamžitě provede výpočet a zobrazí výsledné hodnoty. Pole "tolerance" znamená, jaká hodnota posunu komety vůči hvězdnému pozadí je pro mě ještě přijatelná (během jedné expozice) a je na ní závislá "maximální délka expozice". Tlačítkem vedle "tolerance" si můžu vybrat jednotky, buď pixely nebo úhlové vteřiny. Přepočet "maximální délky expozice" se provede automaticky. Myslím, že vše je jasné z obrázků...
...
...
...
2. Při použití jiného počítačového planetária (k získání polohy komety) než CdC se musí odškrtnout "použít data z CdC", potřebná data pro každou polohu a čas ručně vepsal do k tomu určených polí - "Datum a čas", "RA", "DE" a stisknout tlačítko "výpočet". Je však potřeba dodržet správný formát dat, viz. obrázek:
...

Program jsem si stvořil pro svou vlastní potřebu, vím, co kam vepsat a co kam ne. Není tzv. "blbovzdorný", nemá ošetřená špatně vložená data, takže po chybě uživatele "spadne". Přesto, při pochopení tohoto návodu by s programem neměly být problémy...