Můj software...
SharpStars
Správně zaostřená fotografická sestava je jedním z faktorů majících vliv na výsledek snahy astrofotografa. Pro zaostření mého Canonu EOS 300D používám techniku pokusných expozic- nafotím sadu či sady krátkých expozic (expoziční doba co možná nejkratší- pro eliminaci vlivu seeingu, ISO1600, JPG), každou expozici s jinou pozicí zaostření, najdu v sadě nejostřejší snímek a vrátím zaostření do polohy, ve které bylo při pořízení tohoto nejostřejšího snímku. Vypadá to jednoduše, ale často je problém nalézt v sadě pokusných expozic tu nejostřejší- já mám na okulárovém výtahu stupnici s dílky po 0.03mm a rozdíly mezi jednotlivými snímky jsou často velmi malé. Jako pomůcku pro řešení tohoto problému jsem si vytvořil ve Visual Basicu 6.0 jednoduchý program- SharpStars...


ComEx
Program ComEx je jednoduchá pomůcka pro astrofotografa, která má posloužit ke stanovení správného expozičního času při fotografování rychle se pohybujících objektů, jako jsou komety či asteroidy. Většina komet a asteroidů jsou poměrně slabé objekty (komety navíc difuzního vzhledu), běžnou amatérskou technikou není proto možné pointovat přímo na ně- musí se tak pointovat klasicky "na hvězdy". Zvolením nevhodného expozičního času (příliš dlouhého) pak snadno dojde k tomu,  že na výsledném snímku není obraz komety ostrý, jasné jádro má podobu čárky, koma i ohon jsou "mázlé" z důvodu posunu komety během expozice vzhledem k hvězdnému pozadí, na které se pointuje. Zvolení správné expozice je proto důležité- k tomu má posloužit tento program....